Prejsť na obsah

Predsedníctvo SSŠZL

0minút, 33sekúnd

Prezídium SSŠZL

Prezidentka:Katarína Vendeľová (UPJŠ LF v Košiciach)
prezident@ssszl.sk
Viceprezidentka:Anna Brunnerová (LF UK v Bratislave)
viceprezident@ssszl.sk
Tajomník:Filip Galo (JLF v Martine)
tajomnik@ssszl.sk
Hospodár:Dominik Hók (LF UK v Bratislave)
hospodar@ssszl.sk
Národná koordinátorka pre vzdelávanie:Petra Ivančová (UPJŠ LF v Košiciach)
vzdelavanie@ssszl.sk
Národná koordinátorka pre prevenciu:Bianka Felegiová (UPJŠ LF v Košiciach)
preventiva@ssszl.sk
Národný koordinátor pre zahraničie:Andrej Bublák (JLF v Martine)
zahranicie@ssszl.sk

Študuj na UPJŠ