UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Mimoškolská činnosť

 • Študentské združenia
  • Spolok medikov mesta Košice
  • Slovenský spolok študentov zubného lekárstva
  • Slovenská asociácia študentov medicíny
  • Študentská rada vysokých škôl
 • Študentské záujmové skupiny
  • Spevácky zbor
  • Študentský rozhlas
  • Folklórny súbor
  • Univerzitná televízia
Posledná aktualizácia: 22.03.2022