Prejsť na obsah

Navždy nás opustil MVDr. Ján Rosocha, CSc.

1minút, 15sekúnd

    S hlbokou ľútosťou Vám oznamujeme, že naša fakulta v týchto dňoch navždy stratila dlhoročného zamestnanca, prednostu Združenej tkanivovej banky MVDr. Jána Rosochu, CSc. 
    MVDr. Ján Rosocha, CSc.  bol priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Dve desiatky rokov pôsobil v oblasti vývoja kostných a očných tkanivových a bunkových transplantátov, pričom dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu bunkovej liečby. Vybudoval Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UNLP Košice ako špičkové klinické a vedecko-výskumné pracovisko pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov. Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek s dôrazom na vývoj metódy liečby kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií miechy. V poslednom období sa so svoji kolegami venoval laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.
    Doktor Ján Rosocha v pôsobil aj v štruktúrach našej fakulty – ako prodekan pre granty a štrukturálne fondy, ako predseda a člen fakultného akademického senátu a člen Vedeckej rady UPJŠ LF.
   Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 8. októbra 2022 o 9.50 h. v obradnej sieni AVE+ na Rastislavovej 83 v Košiciach. Česť jeho pamiatke!
    


Študuj na UPJŠ