UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Šrobárova 2, 041 80 Košice English version
 
Prednosta:
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3212
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3211
 
Sekretárka:
Mária Orgonášová VoIP: (+421 55) 234 3215
 
Docenti:  
doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3216
doc. MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3384
doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3209
doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc. VoIP: (+421 55) 234 3219
 
Odborní asistenti:  
MVDr. Slávka Flešárová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3274
MVDr. Natália Hvizdošová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3273
MUDr. Zuzana Kováčová (MD)  
MUDr. Janka Vecanová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3217
 
Asistenti:  
MUDr. Mária Kačmárová  
Andriana Pavliuk-Karachevtseva VoIP: (+421 55) 234 3518
MUDr. Marko Vrzgula VoIP: (+421 55) 234 3208
 
Laboranti:  
Mgr. Ivana Čigášová Perunská VoIP: (+421 55) 234 3206
Rudolf Medvecký VoIP: (+421 55) 234 3210
Mgr. Lucia Nehodová VoIP: (+421 55) 234 3206
Milan Šingovský VoIP: (+421 55) 234 3210
Mgr. Marcela Výrostková VoIP: (+421 55) 234 3206
 
Ďalší zamestnanci:
Slávka Harcsová VoIP: (+421 55) 234 3452
Blanka Jakubíková VoIP: (+421 55) 234 3452
 
Interní doktorandi:
MVDr. Andrea Kreheľová VoIP: (+421 55) 234 3372
MVDr. Alena Pastornická VoIP: (+421 55) 234 3213

 

Posledná aktualizácia: 12.04.2021