Prejsť na obsah

Zamestnanci

1minút, 6sekúnd

Šrobárova 2, 041 80 Košice


Prednosta:
prof. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3212
ORCID iD icon


Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3209
ORCID iD icon


Sekretárka:
Mária Orgonášová Tel./VoIP: +421 55 234 3215

Profesor:
prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3211

Docenti:
doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD Tel./VoIP: +421 55 234 3216
doc. MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3384
doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3219

Odborní asistenti:
MVDr. Natália Hvizdošová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3273
MUDr. Zuzana Kováčová, PhD. (MD)  
MVDr. Andrea Kreheľová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3372
Andriana Pavliuk-Karachevtseva, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3518
MUDr. Janka Vecanová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3217

Asistent:
MUDr. Marko Vrzgula Tel./VoIP: +421 55 234 3208

Lektor:
MUDr. Juraj Teslík Tel./VOIP: +421 55 234 3274

Laboranti:
Mgr. Ivana Čigášová Perunská Tel./VoIP: +421 55 234 3206
Rudolf Medvecký Tel./VoIP: +421 55 234 3210
Milan Šingovský Tel./VoIP: +421 55 234 3210
Mgr. Marcela Výrostková Tel./VoIP: +421 55 234 3206

Ďalší zamestnanci:
Slávka Harcsová
Tel./VoIP: +421 55 234 3452
Blanka Jakubíková Tel./VoIP: +421 55 234 3452Študuj na UPJŠ