UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Šrobárova 2, 041 80 Košice English version
 
Prednosta:
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3212
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3211
 
Sekretárka:
Mária Orgonášová VoIP: (+421 55) 234 3215
 
Profesor:  
prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3214
 
Docenti:  
doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3216
doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3209
doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc. VoIP: (+421 55) 234 3219
 
Odborní asistenti:  
MUDr. Dalibor Kolesár, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3384
MUDr. Stanislav Matéffy VoIP: (+421 55) 234 3213
MUDr. Janka Vecanová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3217
 
Asistenti:  
Mgr. Františka Horváthová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3208
MVDr. Natália Hvizdošová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3273
MUDr. Zuzana Kováčová VoIP: (+421 55) 234 3274
 
Výskumný pracovník:  
RNDr. Martin Bona, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3372
 
Laboranti:  
Mgr. Ivana Čigášová Perunská VoIP: (+421 55) 234 3206
Mgr. Diana Gagyiová VoIP: (+421 55) 234 3206
Rudolf Medvecký VoIP: (+421 55) 234 3210
Milan Šingovský VoIP: (+421 55) 234 3210
Mgr. Marcela Výrostková VoIP: (+421 55) 234 3206
 
Ďalší zamestnanci:
Slávka Harcsová VoIP: (+421 55) 234 3452
Gabriela Kamencová VoIP: (+421 55) 234 3452

 

Posledná aktualizácia: 01.03.2018