UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Konzultačné hodiny

Akademický rok 2019/2020

Meno a priezvisko E-mail Konzultačné hodiny
Prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc. lydia.cislakova@upjs.sk Utorok 14.00 – 15.00
Prof. MVDr. Peter Juriš, CSc. peter.juris@upjs.sk Utorok 14.00 – 15.00
Prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. monika.halanova@upjs.sk Streda 14.00 – 15.00
MUDr. Zuzana Kalinová, PhD. zuzana.kalinova@upjs.sk Streda 14.00 – 15.00
MUDr. Ingrid Babinská, PhD., MPH ingrid.babinska@upjs.sk Štvrtok 14.00 – 15.00

 

Iný čas konzultačných hodín je možné dohodnúť s vyučujúcim po e-mailovej alebo telefonickej dohode.

 

Posledná aktualizácia: 07.02.2020