UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav epidemiológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Ústav epidemiológie sídliaci od r. 2019 na Triede SNP 1 v Košiciach zabezpečuje výučbu epidemiologických predmetov pre študentov bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku v odboroch všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a fyzioterapie.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zamestnanci ústavu orientujú na štúdium závažných infekčných patogénov (chlamýdií, mikrosporídií, anaplaziem, bartonel, VHB, VHE) vo vzťahu k ochoreniam ľudí a zvierat. Pomocou molekulárnej diagnostiky metódami PCR a RT PCR sa deteguje ich prevalencia a genotypizáciou jednotlivých druhov sa sleduje ich vzájomný prenos a kvalitatívna miera rizika v ich výskyte v rizikových skupinách obyvateľstva. Ďalšou oblasťou výskumu sú parazitárne infekcie so zameraním na epidemiológiu parazitozoonóz.

Od r. 1970 je na ústave zriadené Referenčné centrum pre ornitózu-psitakózu a cicavčie chlamydiózy s celoslovenskou pôsobnosťou.

Oznam

Oznamujeme, že Ústav epidemiológie sa presťahoval na Lekársku fakultu Trieda SNP 1, 040 11 Košice na 7. poschodie III. sekcia.

Posledná aktualizácia: 07.02.2020