Prejsť na obsah

Ústav farmakológie

1minút, 35sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice  
 

Výskum na Ústave farmakológie je zameraný na riešenie niektorých otázok týkajúcich sa terapie onkologických ochorení. Jedná sa hlavne o štúdium nových, potenciálne protinádorových liečiv zo skupiny prírodne sa vyskytujúcich látok resp. ich syntetických derivátov vrátane ovplyvnenia angiogenézy a nádorového mikroprostredia. Nakoľko existuje značná paralela medzi rastom nádorov a hojením rán, naše pracovisko je taktiež zamerané na štúdium základných biologických dejov zapojených do oboch patologických stavov ako aj možnosťami ich terapeutického ovplyvnenia. Ďalšou oblasťou výskumu je štúdium génových polymorfizmov v súvislosti s incidenciou a terapiou vybraných nádorov. V spolupráci s klinickými pracoviskami vykonávame imunofenotypovú a cytogenetickú analýzu hematoonkologických ochorení.

V pedagogickej oblasti zabezpečujú zamestnanci Ústavu farmakológie výučbu predmetov farmakológia a klinická farmakológia pre študentov bakalárskeho, doktorského a doktorandského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku pre študentov Lekárskej fakulty a pre študentov Prírodovedeckej Fakulty UPJŠ.

OznamyAkademický rok 2022/2023 – Zimný semester

Prednášky a semináre pre študentov Všeobecného a Zubného lekárstva z predmetu Farmakológia budú realizované prezenčnou formou podľa platného rozvrhu.

Záverečná skúška z Farmakológie v septembri/októbri 2023 (iba pre študentov, ktorí si opätovne zapísali predmet) sa bude konať prezenčnou formoukológie v septembri/októbri 2023

Oznam pre študentov VL a ZL o konaní skúšky z Farmakológie v auguste 2023

Oznam pre študentov VL o konaní skúšky z Farmakológie vo februári 2023

Oznam pre študentov VL o konaní záverečnej skúšky Farmakológia 2

Pozvánka na seminár doktorandov

Študuj na UPJŠ