Prejsť na obsah

Zamestnanci

1minút, 20sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


Prednosta:
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3485
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MUDr. Martina Čižmáriková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3252
ORCID iD icon

Sekretárka:
Ingrid Jánošová Tel./VoIP: +421 55 234 3408 

Profesor:
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3233

Docenti:
doc. MVDr. Martina Bago Pilátová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3251
doc. MUDr. Zuzana Solárová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3251

Odborní asistenti:
MVDr. Martina Zigová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3252

Výskumní pracovníci:
RNDr. Annamária Bardelčíková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3532
RNDr. Matúš Čoma, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3529
RNDr. Peter Gál, PhD., MBA Tel./VoIP: +421 55 234 3529
RNDr. Martin Kello,PhD. VoIP: (+421 55) 234 3532
PharmDr. Radka Michalková,PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3252
RNDr. Andrej Miroššay, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3528
PharmDr. Marek Šarišský, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3526 
RNDr. Lenka Varinská, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3529

Laboranti:
Mária Angušová Tel./VoIP: +421 55 234 3253 
Mgr. Martina Hájiková Tel./VoIP: +421 55 234 3527
Martina Jenčuráková Tel./VoIP: +421 55 234 3253

Ďalší zamestnanci:
Albína Švihurová Tel./VoIP: +421 55 234 3253
Helena Zimmermannová Tel./VoIP: +421 55 234 3253

Interní doktorandi:
PharmDr. Ondrej Franko Tel./VoIP: +421 55 234 3524
PharmDr. Miriam Kaňuchová (MD)
PharmDr. Alexandra Kešeľáková (MD)
PharmDr. Dominik Kľoc Tel./VoIP: +421 55 234 3524
Mgr. Monika Majirská Tel./VoIP: +421 55 234 3525
Mgr. Jana Sabová    
Mgr. Šimon Salanci Tel./VoIP: +421 55 234 3525
PharmDr. Dominika Šebová Tel./VoIP: +421 55 234 3524
Mgr. Simona Žiláková Tel./VoIP: +421 55 234 3524

Praktikáreň:
Tel./VoIP: +421 55 234 3439


Študuj na UPJŠ