Prejsť na obsah

Zamestnanci

1minút, 39sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


Prednosta:
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3485
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MUDr. Martina Čižmáriková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3252
ORCID iD icon

Sekretárka:
Ingrid Jánošová Tel./VoIP: +421 55 234 3408 

Profesor:
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3233

Docenti:
doc. MVDr. Martina Bago Pilátová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3251
doc. MUDr. Zuzana Solárová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3251

Odborní asistenti:
PharmDr. Radka Michalková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3252
MVDr. Martina Zigová, PhD. (RD)

Výskumní pracovníci:
RNDr. Annamária Bardelčíková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3532
RNDr. Matúš Čoma, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3529
RNDr. Peter Gál, PhD., MBA Tel./VoIP: +421 55 234 3529
RNDr. Martin Kello, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3532
RNDr. Andrej Miroššay, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3528
PharmDr. Marek Šarišský, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3526 

Laboranti:
Mária Angušová Tel./VoIP: +421 55 234 3253 
Mgr. Martina Hájiková Tel./VoIP: +421 55 234 3527
Martina Jenčuráková Tel./VoIP: +421 55 234 3253

Ďalší zamestnanci:
Albína Švihurová Tel./VoIP: +421 55 234 3253
Helena Zimmermannová Tel./VoIP: +421 55 234 3253

Interní doktorandi:
PharmDr. Ondrej Franko Tel./VoIP: +421 55 234 3527
PharmDr. Mária Gazdová (MD)  
Mgr. Mykhailo Huniadi Tel./VoIP: +421 55 234 3524
PharmDr. Miriam Kaňuchová (MD)    
PharmDr. Alexandra Kešeľáková Tel./VoIP: +421 55 234 3525
PharmDr. Dominik Kľoc Tel./VoIP: +421 55 234 3524
Mgr. Monika Majirská Tel./VoIP: +421 55 234 3525
PharmDr. Natália Nosálová Tel./VoIP: +421 55 234 3524
Mgr. Jana Sabová    
Mgr. Šimon Salanci Tel./VoIP: +421 55 234 3525
PharmDr. Dominika Šebová Tel./VoIP: +421 55 234 3524
RNDr. Lukáš Urban    

Praktikáreň:
Tel./VoIP: +421 55 234 3439


Študuj na UPJŠ