UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Šrobárova 2, 041 80 Košice English version
 
Prednosta:
prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc. VoIP: (+421 55) 234 3380
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3218
 
Sekretárka:
Janka Alexyová VoIP: (+421 55) 234 3453
 
Docenti:
doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3381
doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc. VoIP: (+421 55) 234 3379
 
Odborní asistenti:
MVDr. Zuzana Fagová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3242
MVDr. Katarína Hajovská, PhD.
 
Asistenti:
MVDr. Monika Holodová VoIP: (+421 55) 234 3378
MUDr. Alexandra Kunová VoIP: (+421 55) 234 3242
 
Lektor:
MVDr. Viera Eliášová VoIP: (+421 55) 234 3271
 
Laboranti:
Anna Hantke VoIP: (+421 55) 234 3385
Ľuboslava Háberová VoIP: (+421 55) 234 3385
Anna Horňáková VoIP: (+421 55) 234 3277
 
Ďalší zamestnanec:
Martina Onderková VoIP: (+421 55) 234 3385
 
Posledná aktualizácia: 05.02.2021