Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 42sekúnd

Šrobárova 2, 041 80 Košice


Prednosta: doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3381
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3218
ORCID iD icon

Sekretárka:
Ing. Henrieta Jenčová Tel./VoIP: +421 55 234 3453

Profesor:
prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3380

Odborní asistenti:
RNDr. Kristína Čurgali, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3271
MVDr. Zuzana Fagová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3242
MVDr. Katarína Hajovská, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3378
MVDr. Monika Holodová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3378

Asistent:
MUDr. Alexandra Kunová Tel./VoIP: +421 55 234 3242

Lektor:
MVDr. Viera Eliášová Tel./VoIP: +421 55 234 3271

Laboranti:
Anna Hantke Tel./VoIP: +421 55 234 3385
Ľuboslava Háberová Tel./VoIP: +421 55 234 3385

Ďalší zamestnanec:
Martina Onderková Tel./VoIP: +421 55 234 3385


Študuj na UPJŠ