Prejsť na obsah

Bakalárske štúdium

0minút, 42sekúnd

Fyzioterapia

Biofyzika – povinný (1. rok štúdia)
Plán prednášok, Plán cvičení, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Konzultačné hodiny

Biomedicínske inžinierstvo – povinný (1. rok štúdia)
Plán prednášok, Plán cvičení, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Konzultačné hodiny

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Biofyzika – povinný (1. rok štúdia)
Plán prednášok, Plán cvičení, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Konzultačné hodiny

Ošetrovateľstvo

Základy biofyziky a rádiológie – povinný (1. rok štúdia)
Plán prednášok, Plán cvičení, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Konzultačné hodiny

Verejné zdravotníctvo

Biofyzika – povinný (1. rok štúdia)
Plán prednášok, Plán cvičení, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Konzultačné hodiny


Študuj na UPJŠ