UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav lekárskej a klinickej biofyziky

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel.: (+421 55) 642 9055 English version
 

Od roku 1949-1950, kedy začal svoju činnosť Ústav pre lekársku fyziku Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, sa postupne vývojovo metamorfovala výučba lekárskej fyziky, predovšetkým so zameraním na lekársku prístrojovú techniku, na moderný hraničný odbor lekárska a klinická biofyzika, ktorá sa zaoberá nielen špičkovou modernou lekárskou technológiou, ale aj exaktným prístupom k poznaniu biosystémov. Od roku 1992 sa venujeme nepretržite i výučbe zahraničných študentov v odbore General Medicine a Dental Medicine. Slovenská výučba predmetu lekárska biofyzika prebieha nepretržite v odboroch všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a v niektorých bakalárskych odboroch. 
Posledná aktualizácia: 16.02.2022