UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel.: (+421 55) 642 9055 English version
 
Prednosta:
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. (+421 55) 642 9055 VoIP: (+421 55) 234 3370
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. RNDr. Lea Vojčíková, CSc.   VoIP: (+421 55) 234 3357
 
Sekretárka:
Ing. Henrieta Jenčová (+421 55) 642 9055 VoIP: (+421 55) 234 3403
Mgr. Zuzana Géciová (RD)
 
Odborní asistenti:
RNDr. Imrich Géci, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3398
RNDr. Csilla Uličná, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3514
 
Výskumní pracovníci:
RNDr. Michal Alexovič, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3514
RNDr. Peter Bober, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3398
Mgr. Mária Kacírová, PhD. (RD)  
RNDr. Galina Laputková, CSc.   VoIP: (+421 55) 234 3481
RNDr. Ivan Talian, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3250
RNDr. Soňa Tkáčiková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3250
 
Laboranti:
Ing. Agnesa Béres Alevová   VoIP: (+421 55) 234 3517
Mária Grohoľová   VoIP: (+421 55) 234 3515
Ing. Zdena Vančíková   VoIP: (+421 55) 234 3515
 
Ďalší zamestnanec:
Štefánia Franková   VoIP: (+421 55) 234 3515
 
Praktikáreň biofyziky:   VoIP: (+421 55) 234 3272
Posledná aktualizácia: 14.09.2019