Prejsť na obsah

Vedecko-výskumná činnosť ústavu

1minút, 8sekúnd

Vedecko-výskumná činnosť Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŚ LF a UNLP sa orientuje:

  1. na štúdium faktorov virulencie klinicky významných izolátov E. coli na génovej úrovni a na základe ich fenotypových prejavov.
  2. na zisťovanie genetickej podstaty rezistencie proti antibakteriálnym látkam, s osobitným zameraním na cirkuláciu epidemiologicky významných génov, kódujúcich produkciu ß-laktamáz s rozšíreným spektrom účinku (ESBL) pri vybraných rodoch gramnegatívnych baktérií, izolovaných od pacientov v nemocničnom prostredí.
  3. v súčinnosti s Klinikou infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP na zavedenie moderných postupov pri laboratórnej diagnostike hypervirulentných kmeňov Clostridioides difficile, pôvodcu závažných nozokomiálnych hnačiek v rámci projektu MŠaSR TRANSFEC „Faktory efektivity fekálnej transplantácie pri kolitíde spôsobenej Clostridioides difficile.
  4. v súčinnosti s Ústavom lekárskej fyziológie UPJŠ LF na zavedenie vysokorýchlostnej metódy PCR NexGen pre laboratórnu diagnostiku Covid-19 a iných pôvodcov vírusových infekcií v rámci projektu MŠaSR NFP313010ASX1 „Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónii vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia“.

Študuj na UPJŠ