Prejsť na obsah

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie

1minút, 17sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice  
 
Prednosta ústavu:   Dr. h. c. Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
Adresa: Trieda SNP 1,  040 11  Košice
Tel. číslo: 055 234 3407  VOIP
VoIP: 055/234 3388 – prednosta ústavu
E-mail: leonard.siegfried@upjs.sk

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie (ÚLaKM) zabezpečuje pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti lekárskej mikrobiológie a imunológie. Na ústave prebieha výučba lekárskej mikrobiológie a imunológie pre študentov odboru všeobecného lekárstva a zubného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a fyzioterapie. Praktické cvičenia sú zamerané na diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku medicínsky významných pôvodcov infekčných ochorení.

Vedecko-výskumná činnosť ústavu sa orientuje na štúdium faktorov virulencie  klinicky významných izolátov E. coli na génovej úrovni a na základe ich fenotypových prejavov.  Pri vybraných rodoch enterobaktérií,   izolovaných od pacientov v nemocničnom prostredí,  je zisťovaná  genetická podstata rezistencie  proti antibakteriálnym látkam,  s osobitným zameraním  na   cirkuláciu epidemiologicky významných génov, kódujúcich  produkciu ß-laktamáz s rozšíreným spektrom účinku (ESBL). 

Oznamy

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF sa presťahoval do III. sekcie
5. posch.: Praktikárne a laboratória ÚLaKM
6. posch.: Sekretariát a pracovne lekárov

Ocenenia a vyznamenania

Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.: 2012 udelenie titulu Dr. h. c.

Doc. RNDr. Marta Kmeťová, CSc., mim. prof., 2011 Bronzová medaila SLS Za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, Bratislava

 

lekarska-a-klinicka-mikrobiologia

Študuj na UPJŠ