Prejsť na obsah

Výučba

0minút, 22sekúnd

Na ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie (ÚLaKM) prebieha výučba lekárskej mikrobiológie a imunológie pre študentov v odboroch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a fyzioterapia.

Praktické cvičenia sú zamerané na možnosti diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky medicínsky významných pôvodcov infekčných ochorení.

Vyučované predmety – garant Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.


Študuj na UPJŠ