Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 51sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


Prednosta:
Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3388
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
vacat

Sekretárka:
Alena Gunčágová Tel./VoIP: +421 55 234 3407

Odborní asistenti:
RNDr. Katarína Čurová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3383
MVDr. Vladimír Hrabovský, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3407
RNDr. Marián Sabol, CSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3228
Mgr. Radka Slebodníková, PhD.  Tel./VoIP: +421 55 234 3407
Mgr. Annamária Toporová Tel./VoIP: +421 55 234 3244

Asistent:
MUDr. Marián Marcin Tel./VoIP: +421 55 234 3223

Lektor:
Mgr. Mária Nagyová Tel./VoIP: +421 55 234 3243

Výskumný pracovník:
Ing. Viera Lovayová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3244

Laboranti:
Anna Dudášová Tel./VoIP: +421 55 234 3428, 3282
Marcela Gamrátová Tel./VoIP: +421 55 234 3428, 3282
Bc. Karolína Lehotská Tel./VoIP: +421 55 234 3428, 3282

Interný doktorand:
Mgr. Annamária Toporová Tel./VoIP: +421 55 234 3244


Študuj na UPJŠ