UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 
Prednosta:
Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.   VoIP: (+421 55) 234 3388
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
vacat
 
Sekretárka:
Alena Gunčágová   VoIP: (+421 55) 234 3407
 
Odborní asistenti:
RNDr. Katarína Čurová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3244
MVDr. Vladimír Hrabovský, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3407
RNDr. Marián Sabol, CSc.   VoIP: (+421 55) 234 3228
Mgr. Radka Slebodníková, PhD. (MD)
 
Asistent:
MUDr. Marián Marcin   VoIP: (+421 55) 234 3223
 
Lektor:
Mgr. Mária Nagyová   VoIP: (+421 55) 234 3243
 
Výskumný pracovník:
Ing. Viera Lovayová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3244
 
Laboranti:
Anna Dudášová   VoIP: (+421 55) 234 3428, 3282
Marcela Gamrátová   VoIP: (+421 55) 234 3428, 3282
Mgr. Mária Tóthová   VoIP: (+421 55) 234 3428, 3282
 
Ďalší zamestnanci:
Helena Ambrózyová   VoIP: (+421 55) 234 3428, 3282
Paulína Kravcová   VoIP: (+421 55) 234 3428, 3282
 
Interní doktorandi:
MVDr. Barbora Dzugasová (MD)    
Mgr. Annamária Miklošová   VoIP: (+421 55) 234 3407

 

Posledná aktualizácia: 31.03.2021