Prejsť na obsah

ROGO – Systém elektronického testovania

0minút, 52sekúnd

 

Podmienky:

  • Študent je povinný absolvovať kreditové testy v zimnom aj letnom semestri, aby sa mohol zúčastniť záverečného testu.
  • Každý študent musí mať v zimnom aj letnom semestri priemer 60% a viac z troch kreditových testov. V prípade nedosiahnutia priemeru 60% z troch kreditových testov, môže študent opakovať iba test, z ktorého nedosiahol 60%. Každý kreditový test má iba dva opravné termíny. V opravnom termíne po predložení ospravedlnenia bude písať kreditový test aj študent, ktorý z vážneho dôvodu daný kreditový test nepísal.
  • Ak študent po absolvovaní jedného opravného testu dosiahne priemer z troch kreditových testov 60%, nemôže pokračovať v ďalšom opravnom teste.

 

Študent sa do ROGO testu môže prihlásiť iba operačným systémom Windows alebo Android.
Výsledky testu sú v AISe.

 

Ako sa prihlásiť do ROGO:    

https://rogo.lf.upjs.sk/

Používateľské meno:   to isté ako pre Používateľ v AiS2
Heslo:  rodné číslo bez lomítka        

Študuj na UPJŠ