Prejsť na obsah

Projekty

2minút, 35sekúnd

Prebiehajúce a končiace projekty:

Doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.

V rámci programu spoločného využívania orgánov a tkanív podľa paragrafu 17NV 377/2012 Z.z. ponúkame možnosť morfologického, biochemického a iného spracovania orgánov, tkanív a krvi potkanov oboch pohlaví z chronobiologických experimentov. Projekt je uvedený pod názvom “Chronobiologické aspekty vzájomných vzťahov medzi kardiovaskulárnym, autonómnym nervovým systémom po apnoickej epizóde centrálneho typu v experimentálnom modeli potkana. VEGA grant: 1/0008/20. Projekt je plánovaný v rozsahu 3 rokov.

Pre bližšie informáce o projekte kliknite TU.

Zodpovedný riešiteľ:     Doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.

                                        Ústav fyziológie, Lekárska fakulta UPJŠ

                                        Tr. SNP 1, 04001 Košice

                                        t.č.: 00421907177340

                                        email: pavol.svorc@upjs.sk

 

Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.

KEGA – Zavedenie interdisciplinárneho predmetu Spánková medicína pre pregraduálnych a postgraduálnych študentov. Projekt č. 011UPJŠ-4/2016

CEMIO – Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb (26220120058)
2.B.1.1 Odborný pracovník v oblasti normálnej a patologickej fyziológie a spánkovej medicíny
[1.2 Budovanie infraštruktúry pre odstraňovanie následkov obezity u marginalizovaných skupín]

CEEPM – Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne (26220120067)
2.A.1.1. Vedecko-výskumný pracovník – zodpovedný za aktivitu 1.1
[1.1 Dobudovanie laboratória fyziológie spánku]
2.I.1.1. Vedecko-výskumný pracovník – zodpovedný za aktivitu 2.2.
[2.2 Využitie virtuálneho centra excelencie pri príprave medzinárodných vedeckých projektov]

Prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc.

CEMIO – Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb (26220120058)
2.B.1.2 odborný pracovník v oblasti normálnej, patologickej a klinickej fyzilógie a spánkovej medicíny
[1.2 Budovanie infraštruktúry pre odstraňovanie následkov obezity u marginalizovaných skupín]

CEEPM – Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne (26220120067)
2.A.1.2. Vedecko-výskumný pracovník 1
[1.1 Dobudovanie laboratória fyziológie spánku]

Späť

Prílohy

File File size
pdf Projekt-VEGA-grant 146 KB

Študuj na UPJŠ