Prejsť na obsah

Konzultačné hodiny

0minút, 18sekúnd
Ústav Lekárskej Fyziológie, II sekcia, 9 poschodie. English version
doc. MVDr. Agnesa Lukačínová, PhD.

Štvrtok

10:00

12:00

doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.

Utorok

14:00

MUDr. Ivana Bačová, PhD.

Utorok

10:00

11:00

MUDr. Igor Peregrim, PhD.

Štvrtok

12:00

14:00

RNDr. Soňa Grešová, PhD.

Streda

10:00

11:00

RNDr. Judita Štimmelová, PhD.

Streda

10:00

11:00

MUDr. Martina Gáborová

Utorok

14:00

15:00

Mgr. Diana Tokárová

Utorok

10:00

11:00

MUDr. Andrea Brandeburová 

Utorok

12:00

13:00


Študuj na UPJŠ