UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Konzultačné hodiny

Ústav Lekárskej Fyziológie, II sekcia, 9 poschodie. English version

doc. MVDr. Agnesa Lukačínová, PhD.

Štvrtok

10:00

12:00

doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.

Utorok

14:00

-

MUDr. Ivana Bačová, PhD.

Utorok

10:00

11:00

MUDr. Igor Peregrim, PhD.

Štvrtok

12:00

14:00

RNDr. Soňa Grešová, PhD.

Streda

10:00

11:00

RNDr. Judita Štimmelová, PhD.

Streda

10:00

11:00

MUDr. Martina Gáborová

Utorok

14:00

15:00

Mgr. Diana Tokárová

Utorok

10:00

11:00

MUDr. Andrea Brandeburová 

Utorok

12:00

13:00

 

Posledná aktualizácia: 16.09.2019