Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 46sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel.: +421 55 642 3763


Prednosta:
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3334
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Igor Peregrim, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3330
ORCID iD icon

Sekretárka:
Ružena Medvecová Tel./VoIP: +421 55 234 3402

Profesori:
prof. MUDr. Mária Pallayová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3335
prof. RNDr. Pavol Švorc, CSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3245

Docent:
doc. MVDr. Agnesa Lukačínová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3256

Odborní asistenti:
MUDr. Ivana Bačová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3256
MUDr. Andrea Brandeburová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3247
MVDr. Barbora Dzugasová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3329
RNDr. Soňa Grešová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3246
RNDr. Judita Štimmelová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3331
Mgr. Diana Tokárová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3247

Výskumný pracovník:  
RNDr. Martin Bona, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3331

Odborný pracovník:  
Stanislav Marusyn Tel./VoIP: +421 55 234 3330

Laboranti:
Zdenka Dulínová Tel./VoIP: +421 55 234 3255
Mgr. Zuzana Kollárová Tel./VoIP: +421 55 234 3331
Ing. Martin Kundrík Tel./VoIP: +421 55 234 3356
Bc. Kamil Saloka Tel./VoIP: +421 55 234 3331

Ďalší zamestnanec:
Slávka Comová Tel./VoIP: +421 55 234 3255

Interná doktorandka:
Mgr. Viktória Kapsdorferová

Praktikáreň:
Tel./VoIP: +421 55 234 3229


Študuj na UPJŠ