UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel.: (+421 55) 642 3763 English version
 
Prednosta:
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. VoIP: (+421 55) 234 3334
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
RNDr. Soňa Grešová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3246
 
Sekretárka:
Ružena Medvecová VoIP: (+421 55) 234 3402
 
Docenti:
doc. MVDr. Agnesa Lukačínová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3256
doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3335
doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc. VoIP: (+421 55) 234 3245
 
Odborní asistenti:
MUDr. Ivana Bačová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3256
MUDr. Martina Gáborová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3329
MUDr. Igor Peregrim, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3330
RNDr. Judita Štimmelová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3331
 
Asistent:
Mgr. Diana Tokárová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3247
 
Výskumný pracovník:  
RNDr. Martin Bona, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3331
 
Laboranti:
Zdenka Dulínová VoIP: (+421 55) 234 3255
Mária Haľamová VoIP: (+421 55) 234 3255
Mgr. Zuzana Kollárová VoIP: (+421 55) 234 3331
Ing. Martin Kundrík VoIP: (+421 55) 234 3356
Bc. Kamil Saloka VoIP: (+421 55) 234 3356
 
Ďalší zamestnanec:
Slávka Comová VoIP: (+421 55) 234 3255
 
Praktikáreň VoIP: (+421 55) 234 3229
Posledná aktualizácia: 26.02.2021