UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

iThenticate

Zamestnanci UPJŠ LF, publikujúci vo významných svetových časopisoch (CC), si môžu svoje pripravované publikácie skontrolovať s obsahom významných svetových databáz pomocou technológie iThenticate. iThenticate predstavuje profesionálny nástroj na identifikáciu plagiátorstva článkov a umožní autorom overiť originalitu ich práce ešte pred tým, ako bude poslaná do konkrétneho časopisu.

Dostupnosť služby: online na iThenticate
Platnosť licencie: 2.4.2019 - 1.4.2020
Návody: http://www.ithenticate.com/training
http://www.ithenticate.com/resources
Ďalšie informácie o službe: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Oprávnení používatelia:
(možno kontaktovať pre vykonanie kontroly práce zamestnanca UPJŠ LF)
MUDr. Martin Janičko, PhD.
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Ing. Vladislav Ondič

 

Posledná aktualizácia: 27.04.2019