UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Erasmus

V dňoch 30. 04. – 03.05. 2019 absolvovala PhDr. Gabriela Štefková, PhD. v rámci programu Erasmus + aktivitu training na RCSI (Royal College of Surgeons in Ireland) v Dubline. Aktivita bola zameraná na podporu tvorby projektov a medzinárodnej spolupráce.


V dňoch 26. – 29. 03. 2018 Ústav ošetrovateľstva navštívili zamestnankyne Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařské fakulty Ostravské univerzity v rámci programu Erasmus + (Staff Mobility). Počas tejto mobility boli prednášané témy zamerané na manažment kvality a bezpečnosť pacientov v študijnom programe ošetrovateľstvo. Súčasťou programu bola prehliadka pracovísk Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Univerzitnej nemocnice Luisa Pasteura, Detskej fakultnej nemocnice a Východoslovenského ústavu srdcových chorôb v Košiciach. V rámci návštevy došlo k vzájomnému transferu poznatkov v oblasti výučby a výskumu.


V dňoch 21. – 25.11.2017 absolvovala PhDr. Gabriela Štefková, PhD. v rámci programu Erasmus + aktivitu nadnárodnej spolupráce s názvom Strategic Partnerships Plus „Inovation in Education“, v Bukurešti (Rumunsko). Stretnutia sa zúčastnilo 60 participantov z viac ako 20 krajín (Litva, Lotyšsko, Estónsko, Portugalsko, Španielsko, Malta, Kanárske ostrovy, Slovensko, Rumunsko, Grécko, Francúzsko, Turecko, Macedónsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko, Anglicko, Cyprus, Rakúsko, Nemecko). Nadnárodná aktivita bola zameraná na inováciu vzdelávania a podporu tvorby projektov strategického partnerstva v krajín Európskej únie.


Mobilitu učiteľov za účelom absolvovania časti výučby v zahraničí (The teaching mobility under the Erasmus+) absolvovala PhDr. Gabriela Štefková, PhD. v letnom semestri ak. roka 2016/2017 v pobaltskej krajine Litva. Na Lithuanian University of Health Science, Nursing and Care Department, Kaunas mala možnosť vidieť simulačné pracoviská a zúčastniť sa na odbornej výučbe študentov. Pobyt v hosťujúcej organizácii prispel k jej osobnému a profesionálnemu rozvoju a stal sa príležitosťou pre spoluprácu s Ústavom ošetrovateľstva.


V dňoch 13. – 15. 10. 2016 sa v meste Palermo, Taliansko v rámci programu Erasmus + konal kontaktný seminár s názvom „European cooperation to promote intergenerational and intercultural exchange in non-formal and formal contexts“. Stretnutia sa zúčastnilo 50 participantov zo 44 krajín. Počas pracovných dní prebiehali plenárne sekcie, v ktorých odzneli prednášky zamerané na informácie o rôznych medzinárodných projektoch v oblasti vzdelávania a migrácie. Výstupom zo stretnutí bolo získanie kontaktov na medzinárodnej úrovni pre možnú spoluprácu zameranú na edukáciu dospelých v kontexte multikultúry. Ďalším výstupom pracovného stretnutia je členstvo v medzinárodnej organizácii CESIE -European Centre of Studies and Initiatives.

[] []

Ústav ošetrovateľstva sa v rámci programu Erasmus zapája do učiteľských a študentských mobilít. Do spolupráce sa zapojil s nasledujúcimi vzdelávacími inštitúciami: Adnan Menderes University (Turecko), Universitá degli Studi di Foggia (Taliansko), Uniwersytet Rzeszowski Wydzial Medyczny (Poľsko), Institut of Physioterapy and Nursing of Rzeszow (Poľsko), Universitet Mediczny w Lublinie (Poľsko), Západočeská univerzita v Plzni (ČR), Ostravská univerzita v Ostrave (ČR) a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (ČR).


Posledná aktualizácia: 17.06.2019