Prejsť na obsah

Erasmus+

0minút, 24sekúnd

Ústav ošetrovateľstva sa zúčastňuje aktivít v rámci programu EÚ Erasmus+ zameraných na vysokoškolské a odborné vzdelávanie s cieľom osobného rozvoja, posilnenia zručností, modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a podpory internacionalizácie v rámci odboru. Podrobné informácie o možnostiach a podmienkach mobilít študentov a zamestnancov je možné nájsť na aktuálnej webovej stránke: https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/menu/.

Erasmus+ 2016 – 2024


Študuj na UPJŠ