UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Rastislavova 43, 040 01 Košice English version
 
Prednosta:
vacat (+421 55) 615 2590
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Alžbeta Blichárová, PhD. (+421 55) 615 2605
 
Sekretárka:
Eva Filipová (+421 55) 615 2597
 
Odborní asistenti:
MUDr. Nikita Bobrov, CSc. (+421 55) 615 2604
MUDr. Ľudmila Verbóová, PhD. (+421 55) 615 2605
MUDr. Erika Štammová (+421 55) 615 2605
 
Asistenti:
MUDr. Zuzana Benetinová (+421 55) 615 2605
MUDr. Patrícia Kollárová (+421 55) 615 2605
 
Výskumný pracovník:
MVDr. Pavel Kočan, PhD. (+421 55) 615 2604
 
Laboranti:
Gabriel Balog (+421 55) 615 2604
Mgr. Peter Petík (+421 55) 615 2606
Bc. Viera Ujháziová (+421 55) 615 2606

 

Posledná aktualizácia: 08.04.2021