Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 24sekúnd

Rastislavova 43, 040 01 Košice


Prednosta:
vacat Tel.: +421 55 615 2590

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Alžbeta Blichárová, PhD. Tel.: +421 55 615 2605, 2590
ORCID iD icon

Sekretárka:
Eva Filipová Tel.: +421 55 615 2597

Odborní asistenti:
MUDr. Zuzana Benetinová, PhD. Tel.: +421 55 615 2605
MUDr. Vladimír Tancoš, PhD. Tel.: +421 55 615 2604
MUDr. Ľudmila Verbóová, PhD. Tel.: +421 55 615 2605

Lektori:
MUDr. Patrícia Kollárová Tel.: +421 55 615 2605
MUDr. Adam Nedoroščík Tel.: +421 55 615 2604
MUDr. Erika Štammová Tel.: +421 55 615 2605

Výskumný pracovník:
MVDr. Pavel Kočan, PhD. Tel.: +421 55 615 2604

Laboranti:
Gabriel Balog Tel.: +421 55 615 2604
Mgr. Peter Petík Tel.: +421 55 615 2608
Bc. Viera Ujháziová Tel.:+421 55 615 2608


Študuj na UPJŠ