UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav patológie UPJŠ LF a UN LP

Rastislavova 43, 040 01 Košice English version
 

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti ústav má zameranie na oblasť onkopatológie hlavne na vybrané nádory kože, pľúc, obličiek, štítnej a mliečnej žľazy. Ďalšou výskumnou oblasťou je patológia obličiek so zameraním na glomerulopátie vrátane imunofluorescencie a ultruštrukturálnej analýzy, ako aj na niektoré ochorenia pečene, najviac na chronické vírusové hepatitídy.

Oznamy

Posledná aktualizácia: 14.09.2019