Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 50sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Externá webová stránka ústavu  


Prednosta:
doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3492
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Peter Dombrovský Tel./VoIP: +421 55 234 3239
ORCID iD icon

Sekretárka:
Silvia Huličová   Tel./VoIP: +421 55 234 3406 

Docent:
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3350

Odborní asistenti:
MUDr. Marek Brenišin, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3289
MVDr. Jaroslava Králiková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3240
MVDr. Eva Lovásová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3348
MUDr. Eva Sedláková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3366
MUDr. Lenka Šalamonová Blichová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3289

Technický pracovník:
Martin Kurpas Tel./VoIP: +421 55 234 3347

Laborant:
Ľubica Bargerová Tel./VoIP: +421 55 234 3287

Ďalší zamestnanec:
Alžbeta Špaková

Interný doktorand:
Mgr. Daniela Szabóová Tel./VoIP: +421 55 234 3289

Praktikáreň:
Tel./VoIP: +421 55 234 328


Študuj na UPJŠ