Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 33sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Externá webová stránka ústavu
Prednosta:
doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3492
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Peter Dombrovský Tel./VoIP: +421 55 234 3239
Sekretárka:
Silvia Huličová Tel./VoIP: +421 55 234 3406
Docent:
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3350
Odborní asistenti:
MUDr. Marek Brenišin, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3289
MVDr. Jaroslava Králiková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3240
MVDr. Eva Lovásová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3348
MUDr. Eva Sedláková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3366
MUDr. Lenka Šalamonová Blichová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3289
Technický pracovník:
Martin Kurpas Tel./VoIP: +421 55 234 3347
Laborant:
Ľubica Bargerová Tel./VoIP: +421 55 234 3287
Ďalší zamestnanec:
Alžbeta Špaková
Interný doktorand:
Mgr. Daniela Szabóová Tel./VoIP: +421 55 234 3289
Praktikáreň Tel./VoIP: +421 55 234 3288

Študuj na UPJŠ