UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Externá webová stránka ústavu
English version
 
Prednosta:
doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof.   VoIP: (+421 55) 234 3492
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Peter Dombrovský   VoIP: (+421 55) 234 3239
 
Sekretárka:
Silvia Huličová   VoIP: (+421 55) 234 3406
 
Docent:
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.   VoIP: (+421 55) 234 3350
 
Odborní asistenti:
MVDr. Jaroslava Králiková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3240
MVDr. Eva Lovásová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3348
MUDr. Eva Sedláková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3366
 
Asistenti:
MUDr. Marek Brenišin VoIP: (+421 55) 234 3289
MUDr. Lenka Šalamonová Blichová VoIP: (+421 55) 234 3289
 
Technický pracovník:
Martin Kurpas   VoIP: (+421 55) 234 3347
 
Laborant:
Ľubica Bargerová   VoIP: (+421 55) 234 3287
 
Ďalší zamestnanec:
Alžbeta Špaková  
 
Praktikáreň VoIP: (+421 55) 234 3288
Posledná aktualizácia: 21.04.2020