Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 50sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice  
 
Prednosta:
prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.   Tel./VoIP: +421 55 234 3395
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD.   Tel./VoIP: +421 55 234 3392
 
Sekretárka:
vacat    
 
Docent:
Ing. Lucia Bosáková, PhD. et PhD., univerzitná docentka   Tel./VoIP: +421 55 234 3390
 
Výskumní pracovníci:
Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD.   Tel./VoIP: +421 55 234 3390
Mgr. Daniela Husárová, PhD. et PhD.   Tel./VoIP: +421 55 234 3396
Mgr. Peter Kolarčik, PhD.   Tel./VoIP: +421 55 234 3264
Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD.   Tel./VoIP: +421 55 234 3396
Mgr. Jana Plavnická, PhD.   Tel./VoIP: +421 55 234 3545
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD. Tel./VoIP: +421 55 640 2769 Tel./VoIP: +421 55 234 3395
PhDr. Ivana Skoumalová, PhD. et PhD.   Tel./VoIP: +421 55 234 3263
Mgr. Aurel Zelko, PhD.   Tel./VoIP: +421 55 234 3263
Bc. Emília Gajdošová   Tel./VoIP: +421 55 234 3396
 
Ďalší zamestnanci:
Ing. Ivana Borysová   Tel./VoIP: +421 55 234 3367
Ing. Jarmila Frištiková   Tel./VoIP: +421 55 234 3367
 
Interní doktorandi:
Mgr. Shoshana Chovan   Tel./VoIP: +421 55 234 3545
Mgr. Bc. Stanislava Kováčová   Tel./VoIP: +421 55 234 3545
Mgr. Veronika Pačutová   Tel./VoIP: +421 55 234 3263


Študuj na UPJŠ