Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 43sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


Prednosta:
prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3395
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3392  
ORCID iD icon

Sekretárka:
vacat

Docent:
Ing. Lucia Bosáková, PhD. et PhD., univerzitná docentka Tel./VoIP: +421 55 234 3390

Výskumní pracovníci:
Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3390
Mgr. Daniela Husárová, PhD. et PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3396
Mgr. Peter Kolarčik, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3264
Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3396
Mgr. Jana Plavnická, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3545
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD. Tel./VoIP: +421 55 640 2769 Tel./VoIP: +421 55 234 3395
PhDr. Ivana Skoumalová, PhD. et PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3263
Mgr. Aurel Zelko, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3263
Bc. Emília Gajdošová Tel./VoIP: +421 55 234 3396

Ďalší zamestnanci:
Ing. Ivana Borysová Tel./VoIP: +421 55 234 3367
Ing. Jarmila Frištiková Tel./VoIP: +421 55 234 3367

Interní doktorandi:
Mgr. Shoshana Chovan Tel./VoIP: +421 55 234 3545
Mgr. Bc. Stanislava Kováčová Tel./VoIP: +421 55 234 3545
Mgr. Veronika Pačutová Tel./VoIP: +421 55 234 3263


Študuj na UPJŠ