UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 
Prednosta:
prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3395
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3392
 
Sekretárka:
vacat    
 
Výskumní pracovníci:
Ing. Lucia Bosáková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3390
Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3390
Ing. Jarmila Frištiková (MD)
Mgr. Jana Holubčíková, PhD. (MD)
Mgr. Daniela Husárová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3396
Mgr. Shoshana Chovan   VoIP: (+421 55) 234 3545
Mgr. Peter Kolarčik, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3264
Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3396
Mgr. Jaroslava Macková   VoIP: (+421 55) 234 3264
Mgr. Miriama Lacková Rebičová   VoIP: (+421 55) 234 3396
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD. (+421 55) 640 2769 VoIP: (+421 55) 234 3395
Mgr. Aurel Zelko, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3263
 
Ďalší zamestnanec:
Ing. Ivana Borysová   VoIP: (+421 55) 234 3367
 
Interní doktorandi:
Mgr. Laura Bittó Urbanová (MD)
Mgr. Simona Horaničová   VoIP: (+421 55) 234 3545
Mgr. Viktoryia Karchynskaya   VoIP: (+421 55) 234 3545
Mgr. Veronika Pačutová   VoIP: (+421 55) 234 3436
PhDr. Ivana Skoumalová   VoIP: (+421 55) 234 3263
Posledná aktualizácia: 11.02.2021