Prejsť na obsah

Členstvo v odborových a skúšobných komisiách

1minút, 37sekúnd

Prof. PhDr. Anna Bérešová, PhD.

 • Členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe sociálna politika na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave na získanie akademického titulu „PhD.”
 • Predseda štátnicových komisií v odbore Sociálna práca, bakalársky stupeň. VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
 • Predseda štátnicových komisií v odbore Sociálna práca, magisterský stupeň. VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
 • Člen štátnicových komisií v odbore 25 (7.4.1) Ošetrovateľstvo, bakalársky a magisterský stupeň. VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
 • Člen komisie pre rigorózne skúšky v odbore Sociálna práca, VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
 • Školiteľ doktorandského štúdia v odbore 33 (3.1.14 ) sociálna prácaVŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, n.o.

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.

 • Členstvo v odborových komisiách doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte – 7.4.2 Verejné zdravotníctvo
 • Členstvo v odborových komisiách na FZaSP TU v Trnave – 43 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
 • Člen lektorského zboru špecializačných štúdií na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte
 • Člen lektorského zboru v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte
 • Člen komisie pre koordináciu nelekárskych zdravotníckych odborov na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte
 • Člen pracovnej skupiny AK MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre zdravotnícke povolanie verejný zdravotník (2010-2014)

Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD.

 • Člen skúšobnej komisie doktorandského štúdia, Odbor: Medical Sciences; University of Groningen, University Medical Centre Groningen, Holandsko
 • Člen odborovej komisie na FZaSP TU v Trnave pre doktorandské štúdium študijnom programe 43 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo na získanie akademického titulu „PhD.”
 • Školiteľ doktorandského štúdia v odbore 43 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo na UPJŠ LF

Študuj na UPJŠ