UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Členstvo v odborových a skúšobných komisiách

doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD.

– Členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe sociálna politika na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave
– Člen štátnicovej komisie v odbore Verejné zdravotníctvo, bakalársky stupeň. UPJŠ LF v Košiciach
– Predseda štátnicových komisií v odbore Sociálna práca, bakalársky stupeň. VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
– Člen štátnicových komisií v odbore Sociálna práca, magisterský stupeň. VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
– Člen komisie pre rigorózne skúšky v odbore Sociálna práca, bakalársky stupeň. VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, n.o.

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.

– Členstvo v odborových komisiách doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte - 7.4.2 Verejné zdravotníctvo
– Členstvo v odborových komisiách na FZaSP TU v Trnave - 7.4.2 Verejné zdravotníctvo
– Člen pracovnej skupiny AK MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre zdravotnícke povolanie verejný zdravotník
– Člen lektorského zboru špecializačných štúdií na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte
– Člen lektorského zboru v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte
– Člen komisie pre koordináciu nelekárskych zdravotníckych odborov na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte

Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD.

- Člen skúšobnej komisie doktorandského štúdia, Odbor: Medical Sciences; University of Groningen, University Medical Centre Groningen, Holandsko
- Školiteľ doktorandského štúdia v odbore Verejné zdravotníctvo na UPJŠ LF

Posledná aktualizácia: 03.02.2016