UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 
Prednosta:
Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3394
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
prof. PhDr. Anna Bérešová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3410
 
Sekretárka:
vacat
 
Odborní asistenti:
MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3393
MVDr. Marcela Linková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3269
 
Asistent:
Mgr. Marta Nemčíková   VoIP: (+421 55) 234 3269
 
Výskumní pracovníci:
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.   VoIP: (+421 55) 234 3393
Mgr. Alexandra Husivargová   VoIP: (+421 55) 234 3449
Mgr. Marián Jendrichovský, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3269
Mgr. Pavol Mikula, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3455
MUDr. Miriam Polanová, MPH, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3393
Ing. Henrieta Salokyová   VoIP: (+421 55) 234 3500
Mgr. Martina Súkeníková   VoIP: (+421 55) 234 3500
Mgr. Vladimíra Timková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3455
 
Interní doktorandi:
Mgr. Jana Bučková   VoIP: (+421 55) 234 3449
Mgr. Július Evelley   VoIP: (+421 55) 234 3455
Mgr. Laura Kundrátová   VoIP: (+421 55) 234 3449

 

Posledná aktualizácia: 08.02.2021