Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 39sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


Prednosta:
Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD., FABMR Tel./VoIP: +421 55 234 3394
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
prof. PhDr. Anna Bérešová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3410
ORCID iD icon

Sekretárka:
vacat Tel./VoIP: +421 55 234 3500

Odborní asistenti:
MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3393
MVDr. Marcela Linková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3269
Mgr. Marta Nemčíková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3269

Výskumní pracovníci:
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D. Tel./VoIP: +421 55 234 3393
Mgr. Július Evelley Tel./VoIP: +421 55 234 3455
Mgr. Alexandra Husivargová Theofanidis Tel./VoIP: +421 55 234 3449
Mgr. Pavol Mikula, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3455
MUDr. Miriam Polanová, PhD., MPH Tel./VoIP: +421 55 234 3500
Ing. Henrieta Salokyová Tel./VoIP: +421 55 234 3500
Mgr. Vladimíra Timková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3455

Odborný pracovník s VŠ vzdelaním:
Mgr. Martina Súkeníková Tel./VoIP: +421 55 234 3500

Interní doktorandi:
Mgr. Jana Kozáková Tel./VoIP: +421 55 234 3449
Mgr. Laura Kundrátová Tel./VoIP: +421 55 234 3449


Študuj na UPJŠ