UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Konzultačné hodiny

 Meno a priezvisko   Deň v týždni   Čas 
 MUDr. Nikita Bobrov, CSc.
 prednosta
 Streda 15:00 - 16:00 
 MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD. 
 zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť
 Utorok 13:00 - 14:00 
 MUDr. Ingrid Nerantzakis
 asistent
 Piatok 14:00 - 15:00 
 MUDr. Dorota Sopková
 asistent
 Piatok 09:00 - 10:00 

Prosíme vopred si dohodnúť termín konzultácie e-mailom alebo telefonicky (http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/sudne-lekarstvo/zamestnanci/).

V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť si termín aj mimo konzultačných hodín.

Posledná aktualizácia: 07.06.2018