Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 44sekúnd

Šrobárova 2, 041 80 Košice


Prednosta:
prof. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc. Tel./VoIP: +421 55 234 3339
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
prof. Mgr. MUDr. Erik Dorko, PhD., MPH, MBA Tel./VoIP: +421 55 234 3373
ORCID iD icon

Sekretárka:
Ivana Silvášiová  Tel./VoIP: +421 55 234 3205

Profesor:
prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3202

Odborní asistenti:
Mgr. Jana Diabelková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3201
Mgr. Andrea Houžvičková, PhD. (MD)
MVDr. Zlatana Sulinová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3268

Lektor:
Mgr. Simona Miškárová Tel./VoIP: +421 55 234 3290

Laboranti:
Magdaléna Oroszová Tel./VoIP: +421 55 234 3203
Ing. Vladimíra Ražeková Tel./VoIP: +421 55 234 3203

Ďalší zamestnanec:
Blanka Jakubíková Tel./VoIP: +421 55 234 3203

Interní doktorandi:
Mgr. Lívia Kaňuková Tel./VoIP: +421 55 234 3290
MVDr. Martina Tejová Tel./VoIP: +421 55 234 3290


Študuj na UPJŠ