UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Šrobárova 2, 041 80 Košice English version
 
Prednosta:
doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof. VoIP: (+421 55) 234 3339
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
prof. Mgr. MUDr. Erik Dorko, PhD., MPH, MBA VoIP: (+421 55) 234 3373
 
Sekretárka:
Mgr. Zuzana Habiňáková VoIP: (+421 55) 234 3205
 
Docent:
doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3202
 
Odborní asistenti:
Mgr. Andrea Bušová, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3268
Mgr. Jana Diabelková, PhD. VoIP: (+421 55) 234 3201
 
Laboranti:
Magdaléna Oroszová VoIP: (+421 55) 234 3203
Ing. Vladimíra Ražeková VoIP: (+421 55) 234 3203
 
Ďalší zamestnanec:
Blanka Jakubíková VoIP: (+421 55) 234 3203
 
Interní doktorandi:
Mgr. Erik Drabiščák VoIP: (+421 55) 234 3281
Mgr. Lívia Kaňuková VoIP: (+421 55) 234 3290
Mgr. Nika Konrádyová VoIP: (+421 55) 234 3281
Mgr. Nikola Pelechová VoIP: (+421 55) 234 3290
MVDr. Zlatana Sulinová VoIP: (+421 55) 234 3290
Posledná aktualizácia: 12.04.2021