Prejsť na obsah

Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky – termíny

0minút, 42sekúnd

Plán stretnutí riešiteľov projektu:

Stretnutie vedenia LF, zamestnancov OGaŠF a projektových manažérov

Frekvencia a charakteristika termínovRaz mesačne v pondelok, ktorý je najbližší k 20. kalendárnemu dňu.

Stretnutie všetkých osôb PM zapojených  do realizácie odborných a podporných aktivít a iným spôsobom zúčastnených osôb na realizácii projektu

  • Stretnutie zvoláva, organizuje a zabezpečuje projektový manažér s pomocou projektom dotknutého personálu.
Frekvencia a charakteristika termínovPodľa aktuálnosti stavu riešenia cieľov projektu, minimálne 1x mesačne

Odborná konferencia alebo seminár, propagácia projektu

  • Odborné prezentácie a riešenie odborných problémov (nie manažérske a administratívne stretnutie)
Frekvencia a charakteristika termínovDva až tri razy v roku.
Stanovené termíny21.3.2012, 28.3.2012, 11.4.2012, 6.11.2014, 21.4.2015

Študuj na UPJŠ