Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 20sekúnd

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice, fax: +421 55 789 1213


Prednosta:
MUDr. Dušan Rybár, PhD.
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MUDr. Pavol Török, CSc. Tel.: +421 55 789 1110

Sekretárka:
RNDr. Kamila Nováková Tel.: +421 55 789 1110

Odborní asistenti:
MUDr. Tomáš Grendel, PhD.    
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.

Lektor:
MUDr. Filip Depta

Interný doktorand:
MUDr. Petra Kapraľová (MD}


Študuj na UPJŠ