UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice, fax: (+421 55) 789 1213
English version
 

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH a.s. Košice (KAIM) poskytuje komplexnú anestéziologickú a intenzivistickú starostlivosť pacientom podstupujúcim srdcovo-cievne zákroky – v rámci predoperačnej prípravy, operačného a pooperačného obdobia - ako aj všetkých akútnych pacientov s poruchami životných funkcií, po KPCR prijatých na. KAIM a zaisťuje resuscitačnú a konziliárnu činnosť pre všetky ostatné kliniky vo VÚSCH a.s. Košice.

 

Úradné hodiny

MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH
prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.

Termín návštevy nahláste vopred u asistentky kliniky
tel.: +421 055 / 789 11 10
e-mail:
kaim@vusch.sk

Oznamy -  NOVÉ 

Posledná aktualizácia: 02.02.2017