UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Klinika angiológie

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice
English version
 

Klinika ako súčasť vysokošpecializovaného zdravotníckeho zariadenia sa špecializuje vo vedecko- výskumnej činnosti na komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení periférnych artérií a žíl, aorty a mikrocirkulácie. Kľúčovým zameraním kliniky je:
a) výskum trombotického rizika u chorých s kritickou končatinovou ischémiou,
b) výskum aneuryzmy abdominálnej aorty. Klinika je zapojená do medzinárodného projektu BEL-FMD; podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výučbe UPJŠ LF, je akreditovaným pracoviskom pre postgraduálne vzdelávanie lekárov v ŠO angiológia.

Posledná aktualizácia: 10.07.2019