Prejsť na obsah

Klinika angiológie

0minút, 35sekúnd
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice
English version
 

Klinika ako súčasť vysokošpecializovaného zdravotníckeho zariadenia sa špecializuje vo vedecko- výskumnej činnosti na komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení periférnych artérií a žíl, aorty a mikrocirkulácie. Kľúčovým zameraním kliniky je:
a) sledovanie rizikových faktorov pacientov s periférnym artériovým ochorením,
b) výskum aneuryzmy abdominálnej aorty. Klinika je zapojená do medzinárodného projektu BEL-FMD; podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výučbe UPJŠ LF, je akreditovaným pracoviskom pre postgraduálne vzdelávanie lekárov v ŠO angiológia.


Študuj na UPJŠ