Prejsť na obsah

Personálne obsadenie pracoviska

0minút, 23sekúnd
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice
English version
 
Prednosta:
doc. MUDr. Mária Rašiová, PhD. (+421 55) 789 1721
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Marek Hudák, PhD.  
 
Sekretárka:
Mgr. Ingrid Priester (+421 55) 789 1710
 
Docent:
doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD. (+421 55) 789 1746
 
Odborný asistent:
MUDr. Lucia Kubíková, PhD.  
 
Asistenti:
MUDr. Martin Koščo (+421 55) 789 1711
MUDr. Matej Moščovič (+421 55) 789 1755
 
Interný doktorand:
MUDr. Veronika Pavlíková

Študuj na UPJŠ