Prejsť na obsah

Chirurgická klinika

1minút, 2sekúnd
Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a. s.
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
English version
 

Chirurgická klinika sa zameriava predovšetkým na diagnostiku a chirurgickú liečbu benígnych a malígnych ochorení gastrointestinálneho traktu s dôrazom na miniiínvazívne a laparoskopické operačné postupy, chirurgiu brušnej steny a operačnú liečbu niektorých ochorení endokrinologického a cievneho systému.

Súčasťou pracoviska je aj Mamárne centrum, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť v oblasti diagnostiky a chirurgickej liečby chorôb prsníka, vrátane onkoplastických výkonov . Na klinike sa realizuje aj široká škála urologických operačných výkonov.

Chirurgická klinika UPJŠ v Nemocnici Košice- Šaca a.s. sa podieľa na pedagogickej činnosti LF UPJŠ. Realizuje pregraduálnu formu, ako aj postgraduálnu formu vzdelávania.

Vedecko – výskumná činnosť v súlade s klinickým zameraním pracoviska sa zameriava predovšetkým na aplikácie nových miniinvazívnych operačných postupov a sledovaním ich výsledkov v chirurgickej praxi a na sledovanie faktorov ovplyvňujúcich hojenie operačných rán. Zaoberá sa aj štúdiom nových možností v onkoplastickej chirurgii prsníka.


Študuj na UPJŠ