UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ondavská 8, 040 11 Košice, 5. poschodie, fax: (+421 55) 789 1513
English version
 
Prednosta:
MUDr. Peter Berek, PhD. (+421 55) 789 1510
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Mária Kubíková, PhD. (+421 55) 789 1541
 
Sekretárka:
Zuzana Žondorová (+421 55) 789 1510
 
Profesor:
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. (+421 55) 789 1511
 
Odborní asistenti:
MUDr. Vladimír Sihotský, PhD. (+421 55) 789 1512
MUDr. Peter Štefanič, PhD. (+421 55) 789 1540
MUDr. Martina Zavacká, PhD. (+421 55) 789 1541
 
Interný doktorand:
MUDr. Michal Virág (+421 55) 789 1540

Posledná aktualizácia: 08.01.2020