Prejsť na obsah

Informácie o predmetoch a podmienkach ich absolvovania

0minút, 28sekúnd
 • Bakalárske štúdium
  – výučba v bakalárskych študijných programoch Fyzioterapia, Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo
 • Magisterské štúdium
  – výučba v magisterských študijných programoch Fyzioterapia, Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo
 • Doktorské štúdium
  – výučba v doktorských študijných programoch Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo
 • Doktorandské štúdium
  – výučba v doktorandských študijných programoch fakulty
 • Špecializačné štúdium
  – výučba v špecializačných študijných programoch fakulty

Študuj na UPJŠ