Prejsť na obsah

Doktorské štúdium

0minút, 39sekúnd

Všeobecné lekárstvo

Interná medicína 1 – povinný (3. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Interná medicína 2 – povinný (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Interná medicína 3 – povinný (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Interná medicína 4 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Interná medicína 5 – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Interná medicína 6 – povinný (6. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Preventívna medicína – povinný (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra


Študuj na UPJŠ