Prejsť na obsah

Výskum

1minút, 21sekúnd

Klinika výukovej základne LF patrí k vysokošpecializovaným pracoviskám v Slovenskej republike kde je komplexná starostlivosť o pacienta s termickými úrazmi, dekubitmi, chronickými defektmi rôzneho pôvodu, nehojacimi sa ranami.

Na pracovisku sa využíva hyperbarická oxygenoterapia od roku 2003 s využitím 13 miestnej pretlakovej komory. Jej podstatou je dýchanie kyslíka pod tlakom 1,6 – 2 bar, indikačný zoznam zahŕňa nielen stavy otráv, kesonovej choroby potápačov, popálenín, ale aj ostatných medicínskych odborov.

V rámci plastickej chirurgie sa na klinike vykonávajú korekcie ušníc, estetické operácie viečok, tváre, plastické operácie prsníkov včetne záchovnej chirurgie prsníka po odstránení tumorov muskulokutánnymi a voľnými lalokmi, úprava brušnej steny dermolipectomiou, liposukcia, korekcia jaziev a následkov po operáciách, úrazoch. Laserom asistovaná liposukcia bola na našom pracovisku vykonaná ako prvá na východnom Slovensku v roku 2013.

Súčasťou kliniky je kožná banka, ktorá sa zaoberá kožnými náhradami – xenotransplantátmi, allotransplantátmi kože, kultiváciami keratinocytov, amniomovými blanami v liečbe popálenín a defektov kožného krytu rôznej etiologie. V súčasnosti spúšťa program možnej kultivácie chondrocytov, ktoré je možné využiť na ortopedických pracoviskách.

Klinika v svojej pôsobnosti poskytuje nadregionálnu zdravotnú starostlivosť pacientom s popáleninami pre Košický, Prešovský, Žilinský a Bansko – Bystrický kraj, v prípade nutnosti alebo voľného výberu aj ostatné oblasti našej krajiny.


Študuj na UPJŠ