Prejsť na obsah

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie

0minút, 49sekúnd
Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a. s.
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca, fax: +421 55 7234 617
English version

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie sa podieľa na pregraduálnej výučbe UPJŠ LF v rámci doktorského študijného programu všeobecného lekárstva a zubného lekárstva v slovenskom i anglickom jazyku. Zabezpečuje teoretickú aj praktickú výučbu pre bakalársky a magisterský študijný program v dennej a externej forme. Vykonáva doškolovanie lekárov v predatestačnej príprave v chirurgických odboroch, doškolovanie záchranárov a SZP pri ošetrovaní termických úrazov. Klinika popálenín sa zúčastňuje štúdií a výskumov na európskej a svetovej úrovni so zameraním na liečbu termických úrazov, voľných radikálov a denzitometrie u rozsiahle popálených, prednášková a publikačná činnosť v domácich ako aj zahraničných periodikách.


Študuj na UPJŠ