Prejsť na obsah

Klinika rádiológie

0minút, 41sekúnd
Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a. s.
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
English version
 

Klinika rádiológie UPJŠ LF je klinickým pracoviskom pre pregraduálnu výučbu poslucháčov všeobecného, zubného lekárstva a ošetrovateľstva.

Pedagogickí pracovníci kliniky pripravili obrazový a textový materiál aktuálnych prednášok pre študentov všeobecného, zubného lekárstva a ošetrovateľstva.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na problematiku diagnostiky ochorení pomocou zobrazovacích modalít, na zavádzanie nových diagnostickým modalít do praxe.

V zdravotníckej oblasti klinika poskytuje komplexnú diagnostiku pomocou zobrazovacích metód – rtg skiagrafia, rtg skiaskopia, ultrazvuk, mamografia, CT a MR.

Ďalšie informácie o klinickom pracovisku:
http://www.nemocnicasaca.sk/pracoviska/nelozkova-cast/radiologia.html


Študuj na UPJŠ