Prejsť na obsah

História kliniky

0minút, 15sekúnd

Klinika rádiológie UPJŠ LF a Nemocnice Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica bola kreovaná 9.11.2015 z Rádiodiagnostického oddelenia. Od svojho vzniku na oddelení boli postupne zriaďované nové diagnostické pracoviská, postupom času sa vymieňala zastaraná prístrojová technika, bola nahrádzaná novými modernými prístrojmi.


Študuj na UPJŠ