Prejsť na obsah

Klinika liečebnej rehabilitácie

0minút, 38sekúnd
Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a. s.
Železiarenská 14, 040 15 Košice – Šaca, fax: +421 55 7234 802
English version

Klinika liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF je klinickým pracoviskom pre pregraduálnu výučbu poslucháčov všeobecného lekárstva a fyzioterapie.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku prevencie, diagnostiky a terapie vertebrogénnych ochorení, na komplexnú rehabilitáciu po endoprotetických a artroskopických operáciách.

V oblasti zdravotníckej klinika poskytuje komplexnú ambulantnú aj lôžkovú fyziatricko- rehabilitačnú starostlivosť pacientom s ochoreniami pohybového aparátu, centrálneho a periférneho nervového systému, po úrazoch, amputáciách, a po náhradách kĺbov.

Ďalšie informácie o klinickom pracovisku:
http://www.nemocnicasaca.sk/pracoviska/lozkova-cast/klr.html.


Študuj na UPJŠ