Prejsť na obsah

História kliniky

0minút, 32sekúnd

Klinika liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica bola kreovaná 9. 11. 2015 z Fyziatricko – rehabilitačného oddelenia, najstaršieho lôžkového pracoviska tohto typu na Slovensku, ktoré vzniklo vo februári 1972. Toto pracovisko už od svojich začiatkov určovalo trend v oblasti liečebnej rehabilitácie, manuálnej medicíny, ale hlavne, ako dlhodobo jediné na Slovensku, sa venovalo ergodiagnostike a ergoterapii v náväznosti na potreby veľkého podniku. Od svojich začiatkov tu prebieha vyučovanie a prax fyzioterapeutov, masérov a odborná zdravotnícka prax rezidentov – praktických lekárov.


Študuj na UPJŠ