UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Klinika všeobecného lekárstva

Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
English version
 

Terajšia Klinika všeobecného lekárstva vznikla spojením Ústavu všeobecného lekárstva a Kliniky všeobecného lekárstva. Zabezpečuje pregraduálnu výučbu predmetu Všeobecné lekárstvo a Odborná prax zo všeobecného lekárstva v piatom a šiestom ročníku štúdia medicíny a General Medicine 5th year. Realizuje postgraduálne vzdelávanie lekárov v špecializačnom študijnom programe všeobecné lekárstvo. Poskytuje komplexnú všeobecnú ambulantnú starostlivosť v 17 ambulanciách všeobecného lekára pre dospelých.

Posledná aktualizácia: 29.06.2017