Prejsť na obsah

História kliniky

0minút, 21sekúnd

Súčasná Klinika všeobecného lekárstva nadväzuje na činnosť Ústavu rodinného lekárstva, ktorý bol založený v decembri 1993. Neskôr Ústav rodinného lekárstva bol premenovaný na Ústav všeobecného lekárstva, ktorý zabezpečoval pregraduálnu a od roku 2008 aj postgraduálnu výučbu vo všeobecnom lekárstve.

Súčasným prednostom kliniky je prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD.


Študuj na UPJŠ