Prejsť na obsah

Bakalárske štúdium

0minút, 9sekúnd

Klinika všeobecného lekárstva UPJŠ LF a Nemocnice Košice-Šaca, a.s. v aktuálnom akademickom roku nezabezpečuje výučbu v bakalárskych formách štúdia.


Študuj na UPJŠ