Prejsť na obsah

Špecializačné štúdium

0minút, 17sekúnd

Rezidentský program

http://www.health.gov.sk/?rezidenti

Oznam

  • Výberové konanie – rezidentský program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých – predbežný termín september 2017.

    Bližšie informácie:
    Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov:

    PhDr. Alexandra Hiľovská VoIP: (+421 55) 234 3326
    Mgr. Katarína Tomková VoIP: (+421 55) 234 3326

Formuláre na stiahnutie


Študuj na UPJŠ